Ansökan till grundskolan


Välkommen att ställa ditt barn i kö till Fridaskolans grundskola.
Ansökningsregler för grundskolan
  • Vårdnadshavare kan anmäla sitt barn tidigast 1:e februari det år barnet fyller ett år.
  • Barnet måste ha ett giltigt svenskt personnummer för att ni ska kunna göra er anmälan här. Om barnet inte har ett svenskt personnummer kontakta Fridaskolornas huvudkontor: info@fridaskolan.se eller 0521-260190.
  • Anmälningar till Fridaskolan kan endast göras via hemsidan.
  • När anmälan är gjord skickas en bekräftelse till de e-postadresser som angivits.
Antagningsprocess
Inför varje hösttermin antas nya elever till förskoleklass och till årskurs 6 eller 7 (beroende på ort). I första hand erbjuds plats till elever med syskonförtur, i andra hand efter anmälningsdatum. Som syskon räknas barn som är biologiska/adopterade hel- eller halvsyskon.

Vilken av våra skolor vill du söka till?

Information om det ansökande barnet

Har ditt barn syskon som går på Fridaskolan, eller som står i vår kö? Ange syskonets personnummer här.

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Vi behöver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer