välkommen att ställa ditt barn i kö hos oss


Här kan du anmäla intresse för att ditt/dina barn ska kunna börja hos oss på Frida förskola och/eller Frida grundskola. Vårt ansökningsformulär guidar dig stegvis igenom din anmälan.
tänk på att du inte automatiskt har ansökt till grundskolan om du anmäler ditt barn till någon av våra förskolor.
Välkommen till oss!

Ansökningsregler för grundskolan

  • Vårdnadshavare kan (från och med 2021) anmäla sitt barn tidigast 1:e februari det året barnet fyller ett år.
  • Barnet måste ha ett giltigt svenskt personnummer för att ni ska kunna göra er anmälan här. Om barnet inte har ett svenskt  personnummer kontakta Fridaskolornas huvudkontor.
  • Anmälningar till Fridaskolorna kan endast göras via hemsidan.
  • När anmälan är gjord skickas en bekräftelse till de e-postadresser som angivits.

Antagningsprocess

Inför varje hösttermin antas nya elever till förskoleklass och till årskurs 7.(År 6) I första hand erbjuds plats till elever med syskonförtur, i andra hand efter anmälningsdatum. Syskonförtur gäller när minst ett barn i familjen redan är inskrivet som elev på skolenheten det läsår det köande barnet ska börja skolan. Som syskon räknas barn som är biologiska/adopterade hel- eller halvsyskon.


Ansökningsregler för förskolan

  • Ett barn måste ha ett giltigt svenskt personnummer för att vårdnadshavare ska kunna göra en anmälan. Om barnet inte har ett svenskt  personnummer kontakta Fridaskolornas huvudkontor.
  • Anmälningar till Fridaskolorna kan endast göras via hemsidan.
  • När anmälan är gjord skickas en bekräftelse till de e-postadresser som angivits.

Antagningsprocessen

Erbjudande om plats sker löpande. Antagningskriterierna som tillämpas är sykonförtur och anmälningsdatum. Som syskon räknas barn som är biologiska/adopterade hel- eller halvsyskon.


Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.


steg 1: vad & var
Vilken av våra skolor vill du söka till?
- steg 2: när & hur
När vill du att ditt barn ska börja hos oss?
När vill du att ditt barn ska börja?
I vilken årskurs?
(Start hösttermin)
- steg 3: ditt barns uppgifter
Gäller din ansökan mer än ett barn? När du fullföljt det sista steget i din ansökan så har du möjlighet att klicka på knappen ”Anmäl ytterligare ett barn”.

Ange ditt barns förnamn, efternamn och personnummer
- steg 4: vårdnadshavares uppgifter
Observera att man vid gemensam vårdnad måste fylla i uppgifter för båda vårdnadshavarna. Klicka på ”Lägg till vårdnadshavare”.

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2
- steg 5: övrigt
Syskon som redan är elev på Fridaskolan
Övriga upplysningar