välkommen att ställa ditt barn i kö hos oss


Här kan du anmäla intresse för att ditt/dina barn ska kunna börja hos oss på Frida förskola och/eller Frida grundskola. Vårt ansökningsformulär guidar dig stegvis igenom din anmälan.
tänk på att du inte automatiskt har ansökt till grundskolan om du anmäler ditt barn till någon av våra förskolor.
Välkommen till oss!
steg 1: vad & var
Vi finns på fem olika orter. Vilken av våra skolor vill du söka till?
- steg 2: när & hur
När vill du att ditt barn ska börja hos oss?
När vill du att ditt barn ska börja?
I vilken årskurs?
(Start hösttermin)
- steg 3: ditt barns uppgifter
Gäller din ansökan mer än ett barn? När du fullföljt det sista steget i din ansökan så har du möjlighet att klicka på knappen ”Anmäl ytterligare ett barn”.

Ange ditt barns förnamn, efternamn och personnummer
- steg 4: vårdnadshavares uppgifter
Observera att man vid gemensam vårdnad måste fylla i uppgifter för båda vårdnadshavarna. Klicka på ”Lägg till vårdnadshavare”.

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2
- steg 5: övrigt
Syskon som redan är elev på Fridaskolan
Övriga upplysningar